Huisregels

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

Wat vragen wij u?

Lees uw verzekeringspolis na wat betreft het aantal behandelingen welke vergoed worden door uw verzekering. Het eventueel overschrijden van de vergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid. Indien hier onduidelijkheid over bestaat adviseren wij u om u in verbinding te stellen met uw zorgverzekeraar. Behandelingen die wij niet vergoed krijgen van de zorgverzekeraar worden automatisch aan u gefactureerd via onze tussenpersoon D-Pay. Meer informatie vindt u op uwnota.nl.

Uit hygiënisch oogpunt dient u bij iedere afspraak een badhanddoek mee te nemen. U dient gewassen en hygiënisch te zijn op uw afspraak.

Wij zijn op de volgende tijdstippen telefonisch te bereiken:

 

VAALS

maandag: 08.00 – 21:30 uur
dinsdag 08.00 – 21:30 uur
woensdag: 08.00 – 21:30 uur
donderdag: 08.00 – 21:30 uur
vrijdag: 08.00 – 21:30 uur
zaterdag: 10:30 – 15:30 uur
zondag: 10:30 – 15:30 uur

MARGRATEN

maandag: 08.30 – 21:30 uur
dinsdag 08.30 – 21:30 uur
woensdag: 08.30 – 21:30 uur
donderdag: 08.30 – 21:30 uur
vrijdag: 08.30 – 21:30 uur
zaterdag: 10:30 – 13:00 uur
zondag: 10:30 – 13:00 uur

 

Het annuleren, wijzigen of maken van afspraken geschiedt ten allen tijden telefonisch en niet per mail. Dit om misverstanden te voorkomen.

Afmelden dient minimaal 24 uur van tevoren. Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen in rekening te brengen alsmede ‘no shows’.

Bij binnenkomst dient u zich aan de balie te melden, daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer.
De behandeltijd is ca.25 minuten inclusief het maken van afspraken, verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut en het aan-en uitkleden. Indien u niet tijdig aanwezig bent, kunt u geen aanspraak maken op de verloren behandeltijd.

Wij vragen uw begrip indien u enkele minuten op de therapeut moet wachten door uitloop. Deze tijd zal worden ingehaald. Wij proberen wachttijden zoveel mogelijk te vermijden. Maak uw verwachtingen ten aanzien van de behandeling kenbaar.

Indien u nog een consult gepland heeft maar uw klachten zijn verdwenen, zeg deze dan niet af maar rond de therapie correct af. Uw fysiotherapeut is verplicht een dossier bij te houden. Op deze manier kan het dossier correct worden afgesloten.

Blijf in uw eigen belang vragen stellen en geef bij iedere nieuwe behandeling veranderingen in uw klachtenbeeld aan, zoals ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw klacht.

Ter ondersteuning van het behandeleffect vragen wij u onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.

U heeft geen verwijsbrief van de huisarts nodig voor fysiotherapie tenzij het chronische fysiotherapie of fysiotherapie aan huis betreft.

Neem pas na overleg met uw behandelend fysiotherapeut contact op met uw verwijzend arts. Dit kan op het einde van de behandelreeks of tussentijds. U krijgt dan van ons een verslag mee met daarin alle relevante gegevens over de door u ondergane behandelingen. Dit tenzij anders met uw verwijzend arts afgesproken.

In geval van calamiteiten dient u zich te richten naar de aanwijzingen van de aanwezige BHV’er of externe hulpdiensten.

In al onze praktijken geldt een rookverbod.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Wat kunt U verwachten?

De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw klacht gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd.

Naast de algemene fysiotherapie hebben alle in onze praktijk werkzame fysiotherapeuten zich bekwaamd en gespecialiseerd in een deelgebied van de fysiotherapie: COPD, Medical Taping Concept en Manuele Therapie.

Afgaande op de diagnose van de verwijzend arts bent u ingepland bij diegene waarvan verwacht wordt dat deze de meest effectieve behandeling kan bieden voor uw klachten.

Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en uw behandelaar dit wenselijk acht, kan hij of zij besluiten advies in te winnen bij een collega uit onze praktijk of u zelfs een aantal keren door deze collega te laten behandelen.

Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut zult u na overleg door een collega uit onze praktijk behandeld worden.

Binnen de praktijk geven wij stagiaires fysiotherapie de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Deze stagiaires wordt een begeleider toegewezen die hen begeleidt tijdens onderzoeken en behandeling van patiënten. Uw toestemming zal worden gevraagd voor de aanwezigheid van een stagiaire bij uw behandeling.

Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen, leefregels en/of oefeningen die u van ons meekrijgt.

U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor feedback waarbij het uitgangspunt is zowel voor u als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen.

Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts geven.

Bij het in behandeling komen verleent u ons automatisch toestemming tot het raadplegen van uw verzekeringsgegevens in de landelijke database van de organisatie Veilige Communicatie in de Zorg (Vecozo).

De praktijk is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt. U kunt onze website raadplegen voor het privacy – en klachtenreglement.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.