Manual Neuro Immune Therapy

Naast de fysiotherapie en de osteopathie staat ook deze Behandelmethode geheel op zich zelf. Bij deze methode wordt het skelet als het ware ‘uitgelijnd’ waardoor het zenuwstelsel niet langer gehinderd wordt door blokkades. Blokkades van wervels storen immers de bezenuwing, hetgeen gemakkelijk kan leiden tot irritatie van spieren, huid en zelfs organen. Deze weefsels worden immers allen aangestuurd door het zenuwstelsel.

Indien het centrale en of perifere zenuwstelsel op bepaalde punten gestoord wordt, leidt dat tot overprikkeling in dit deel van het zenuwstelsel. In deze context kan dat leiden tot

Een buitensporige reactie in het doelgebied van de zenuw. Het is om deze reden waarom de methode zeer dankbaar kan worden toegepast bij de reductie van astma, eczeem en allergieën. Deze aandoeningen zijn allen een voorbeeld van duidelijke overprikkeling van zenuwen. Het gemakkelijkste voorbeeld is misschien wel de kattenallergie; een buitensporige reactie van het zenuwstelsel op een heel normale prikkel, de kat.

Meer informatie vindt u op www.mnitherapy.com