Missie & Visie

Het is onze missie om als gezond bedrijf een professioneel, prettig en kwalitatief hoogwaardig klimaat te bieden voor patiënt, therapeut en toekomstig collega. Onze zorg beperkt zich niet enkel tot zorg alleen. Wij bieden een breed spectrum aan preventieve, curatieve zorg alsmede nazorg voor een brede groep. Hoogwaardige zorg op maat en klantvriendelijkheid staan bij ons centraal.

Visie

Wij streven naar een juiste afstemming van zorgvraag en zorgaanbod binnen onze praktijk middels een continue verbetering van kwaliteit en specialisatie. De wetenschappelijke onderbouwing van therapie en de aandacht voor het lichamelijk functioneren binnen bewegingsketens lopen hierin als een rode draad door ons onderzoek en behandeling.

Een goede reputatie, transparantie van zorg, tevreden patiënten, medewerkers en verwijzers vormen de basis voor de toekomst voor FysioHaenraets.